Loading Events
Location: Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam

Leren Mediteren

We kunnen het gevoel hebben dat we vastzitten in een vicieuze cirkel van gewoontepatronen.

Meditatiebeoefening kan deze vicieuze cirkel doorbreken; niet door ons te willen verbeteren of veranderen maar door onszelf te zien zoals we zijn in al onze menselijkheid. Onze geest wordt onze bondgenoot en er ontstaat ruimte om contact te maken met onze aangeboren helderheid en vrede.

Deze middag gaan we met deze meditatiebeoefening kennismaken.

De middag ziet er als volgt uit:

  • Lezing over visie en aspecten van meditatie.
  • Geleide meditatie-instructie gevolgd door de beoefening zelf.
  • Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de beoefening.
  • Hoe nu verder?

De middag is ook geschikt voor als je al een tijdje geleden een meditatie-instructie hebt ontvangen en je graag de instructie nog eens opnieuw zou willen ontvangen of je eerste ervaringen zou willen bespreken en er vragen over hebt. 

De cursus wordt gegeven van 13.30 – 16.00 uur met inloop vanaf 13.00 uur.

Kosten: €15

Betaling bij voorkeur van tevoren over te maken op rekening NL52TRIO0254677452 bij Triodos-bank t.n.v. Shambhala Centrum Rotterdam o.v.v. ‘Leren Mediteren’.

Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam
See all events in Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam
2024-05-25 13:53:07