Program Details

La inseparabilitat de la compassió i el buit


with Nicholas Kranz
November 16 / 9:30 AM - November 17 / 3:00 PM

La compassió és un pensament beneficiós que et mou a ajudar els altres éssers. Sorgeix en veure el dolor i el patiment en els altres, i sents, des del fons del teu cor, que vols eliminar aquest patiment.


El budisme divideix la compassió en tres tipus. La que es focalitza en els éssers sensibles i que sorgeix en veure situacions de patiment en els altres. La segona es focalitza en la ignorància de la naturalesa última de les coses, que és l'arrel de tot el patiment. La darrera, és una compassió que no té objecte a compadir, no té un focus, és el nivell més profund de compassió, és la meditació en un estat d'absoluta equanimitat.


En aquesta darrera, hom descansa en la naturalesa de les coses, sense judici ni idees. És la que sorgeix de la comprensió del buit, i és lliure de desig i dualitat.


 


El Shastri Nick Kranz ens acompanyarà durant dos dies per acostar-nos a la comprensió d'aquestes ensenyances, estretament relacionades amb la pràctica de la meditació.


 


Farem el curs al Narayana, a Vilafranca.


Podeu contactar amb nosaltres aquí: [email protected]


El preu és de 40 a 50€, segons disponibilitat.

Go to Penedès's website