Program Details

" width="150" align="right">

Suzan Chapman - Zielona Strefa Uważnej Komunikacji @ Spotkanie Online Zoom


with Susan Chapman
July 6 / 7:00 PM - July 6 / 8:30 PM

Serdecznie zapraszamy na Wykład Susan Chapman "Zielona Strefa Uważnej Komunikacji"


Susan Chapman opowie o tworzeniu tak zwanej Zielonej Strefy – sprzyjających warunków do komunikowania się – w której rozmówcy mogą spotkać się ze sobą ponad dzielącymi barierami. Susan połączy to z buddyjską praktyką przyjmowania schronienia w Sandze, jak również nawiąże do nauk Shambhalijnych o podstawowej dobroci oraz idei oświeconego społeczeństwa.


O osobie prowadzącej spotkanie:


Susan Gillis Chapman jest emerytowaną terapeutką małżeństw i rodzinną.


Od trzydziestu pięciu lat uczy medytacji uważności. Autorka książki „The Five Keys to Mindful Communication” (przetłumaczonej na język polski: „Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się” wyd. AMBER, Warszawa 2016). Jej strona internetowa: http://www.susangillischapman.com


Główny nauczyciel w Green Zone Institute zajmującym się krzewieniem uważnej komunikacji (więcej: http://www.greenzonetalk.com/ ). Naucza w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie oraz w Europie.


 


Susan Chapman łączy zachodnią psychologię związków z praktyką duchową.


W roku 1974 została studentką mistrza medytacji Chӧgyama Trungpy Rinpocze. Tytuł Acharyi (najwyższy tytuł nauczycielski w Shambhali) otrzymała z rąk Sakyonga Miphama Rinpocze, syna i duchowego spadkobiercy/następcy Chӧgyama Trungpy Rinpocze. Wraz ze swoim mężem Jerrym ukończyła trzyletnie odosobnienie medytacyjne w klasztorze buddyjskim Gampo Abbey w Kanadzie (prowadzonym przez Pemę Chӧdrӧn).


 


Po otrzymaniu tytułu magistra psychologii zachodniej oraz buddyjskiej przez 10 lat pracowała z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. W tym okresie była dyrektorem programowym w schronisku dla kobiet doświadczających przemocy, a także dyrektorem ds szkoleń w organizacji zajmującej się tworzeniem programów resocjalizacyjnych dla mężczyzn znęcających się nad kobietami i dziećmi (zarówno w więzieniach jak i dla grup wspólnotowych).


 

Prowadzenie:

Susan Chapman

 

Czas:

poniedziałek : 06 lipiec 2020 ,godz. 19:00-20:30

 

Miejsce:

Wykład odbędzie się Online Zoom

 


Darowizna za Wykład: 30 zł

 

Prosimy o wpłacanie darwizny na konto:

 

Shambhala Szczecin

Bank PKO BP o/Szczecin

42 1440 1143 0000 0000 0494 1535

 

W dniu wykładu, do osób zarejestrowanych , które opłaciły uczestnictwo w wykładzie, zostanie wysłany link do spotkania.

Spotkanie odbędzie się na platfomie ZOOM.

 


 


 


Koordynator spotkania: Piotr Witkowski

mail: [email protected]  , tel. 792 041 533

Wszelkie pytania organizacyjne, finansowe prosimy kierować do koordynatora kursu.


Zapraszamy!


Go to Szczecin's website