Program Details

Lentegasten-ONLINE: Gelijkmoedigheid (nr 4 van 4)


with Han de Wit
June 23 / 7:30 PM - June 23 / 9:00 PM

Bussum organiseert vanavond geen avond vanuit Bussum. We verkennen het Nederlandse ONLINE-landschap: Lentegasten-ONLINE is landelijk en voor de hele Nederlandse sangha toegankelijk. Het programma wordt gepresenteerd met een lezing, beoefening en uitwisseling in zoomrooms. Leraar is Han de Wit. Van 19:30 – 21:00 uur.


De vierde avond van de cyclus De Vier Onmetelijkheden: liefde – mededogen – vreugde - gelijkmoedigheid.


Werken met onze verlichte genen: liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid. 


We kunnen ons bevrijden van onze ik-gerichte emoties en intenties en onze blik verruimen ten gunste van onze medewezens.


Maar het is lastig onze ingeboren goede kwaliteiten te zien als onbegrensd, onmetelijk. Het vraagt beoefening en contemplatie om onze grenzen te verleggen voorbij egocentrische intenties.


Mahayana beoefening en contemplatie, een onderzoek en verkenningstraject. 


We vragen een hartegift, richtlijn 10 euro per lezing. Druk op de link voor registratie


LINK VOOR REGISTRATIE:  https://shambhala.nl/calendar-details/?id=479443


contactpersoon: zie registratie


Leeslijst:  • Chogyam Trungpa Rinpoche: The Profound Treasury of the Ocean of Dharma, volume two - the Bodhisattva Path of Wisdom and Compassion / # 9 Awakening your Enlightened Genes

  • Sakyong Mipham Rinpoche: Je Geest als Bondgenoot / # 18 In het hart van de Boeddha springen

  • Han de Wit: Het open veld van de ervaring / # 3 Het open veld van de ervaring / # 3 Het temmen van egocentrische emoties


 


Cyclus De Vier Onmetelijkheden:


12 mei         Felicja Hartman - Liefde/maitri 


26 mei         Marianne Bots - Mededogen/karuna


9 juni           Hans Oud - Vreugde 


23 juni         Han de Wit - Gelijkmoedigheid

Go to Bussum's website