Loading Events

Sadhana Mahamudry – tygodniowe odosobnienie medytacyjne (weekthun)/ Sadhana of Mahamudra Weeklong retreat

ENGLISH SCROLL DOWN

Tygodniowe odosobnienie –  Zapraszamy praktykujących na wszystkich poziomach.

Podczas tygodnia intensywnej medytacji będziemy zgłębiać nauki Sadhany Mahamudry czyli termy otrzymanej przez Chogiama Trungpy Rinpoche..

Sadhana Mahamudry to niezwykły poetycki tekst, który pięknie i z mocą wyraża esencję przekazu dharmy na Zachód od Vidyadhary Chogyama Trungpy Rinpoche. Będziemy słuchać nauk na temat sadhany od nauczycielki Sarah Coleman, która bezpośrednio otrzymała je od autora Chogiama Trungpy Rinpoche.

Sadhanę otrzymał Trungpa Rinpoche w 1968 roku, kiedy przebywał na odosobnieniu w poszukiwaniu inspiracji do przedstawienia dharmy na Zachodzie. Sadhana łączy najwyższe i najgłębsze nauki mahamudry i ati. Ze śmiałym współczuciem Trungpa Rinpocze udostępnił tę praktykę każdemu.

Aby w pełni otrzymać ten cenny dar, musimy go studiować i praktykować całym sercem. Kurs ten prowadzi krok po kroku przez sadhanę, badając wewnętrzne znaczenie każdej części tekstu.

The Mahamudra sadhana emphasizes the profound simplicity of the dharma presented by both the Kagyu-Mahamudra lineages of Tibetan Buddhism, as well as Nyingma-Dzogchen. It directly refers to spiritual materialism, abuse of power and degenerative practices, that discredited Buddhism in Tibet and threatened the same in the West. It helps practitioners choose a middle path between the extremes of empty intellectualism and blind devotion.

Podczas tego tygodniowego odosobnienia (weekthunu) będziemy mieli szansę spotkać się z swoim umysłem w łagodności i dyscyplinie, szansę na przyjrzenie się, co dzieje się, gdy przestajemy uciekać od siebie i traktujemy się życzliwie i z wrażliwością. Będziemy mieli możliwość wysłuchać wykładów oraz instrukcji oferowanych przez wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów medytacji oraz wymienienia się doświadczeniami, refleksjami. Udział w programie mogą wziąć zarówno osoby początkujące jak i bardziej zaawansowane w medytacji.

Na każdy dzień programu składają się sesje medytacyjne (ok. 6-8 godz.) – medytacja shamatha, medytacja podczas chodzenia, praktyka recytacji tekstu Sadhany Mahamudry, wykłady, studiowanie tekstów oraz udział w drobnych pracach w ramach dyżurów. Podczas programu kilka dni będziemy przebywać w ciszy.

Weekthun jest programem otwartym, ale dobrze jest jeżeli wcześniej otrzymało się instrukcję do medytacji i ma się jakieś doświadczenia w praktyce medytacji oraz podstawowe jej zrozumienie. O instrukcję można poprosić wcześniej w każdym z Ośrodków Shambhali – kontakt do instruktorów: Kraków , Szczecin.

 

Nauczycielka:

 

Program poprowadzi Sarah Coleman, która była uczennicą Chogyama Trungpy Rinpocze od 1972 roku. Przez wiele lat pracowała jako redaktorka tekstów Chogyama Trungpy, miała szczęście spędzać z nim dużo czasu i pracowała nad wieloma jego publikacjami, w tym książką “Shambhala, Święta Ścieżka wojownika.” Sarah intensywnie naucza od ponad trzydziestu lat, a od szesnastu mieszka i uczy w Europie. 

Koszt: Early Bird 1800zł, rejestracja i pełna wpłata do 25 czerwca. Normalny, po 25 czerwca – 2000zł. Prosimy o wpłatę całości kwoty biletu normalnego do 10 sierpnia.

Potwierdzeniem rejestracji i rezerwacji miejsca na programie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości: 650zł

UWAGA: Przy rezygnacji do 31 sierpnia włącznie: zwracamy całość kwoty z potrąceniem zaliczki.

Przy rezygnacji po 31 sierpnia: nie ma zwrotów.

Dane do wpłat :
Osrodek Misyjny Krakowska Grupa Szambali
ul.Miodowa 32/5, 31-052 Kraków, Polska
Bank: Alior Bank S.A. Oddział Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

Miejsce: Program odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym Na Wymyślu  z pięknym widokiem na Tatry, Pieniny i Gorce.

Ilość miejsc ograniczona! 

W razie pytań: [email protected] lub  504 758 337

 

Weeklong Retreat 

During this week of intensive meditation, we will explore the teachings of Sadhana Mahamudra. Practitioners of all levels are welcome. 

The Mahamudra Sadhana is an extraordinary poetic practice text that beautifully and powerfully expresses the essence of dharma transmission to the West from Vidyadhara Chögyam Trungpa Rinpoche.

The Sadhana underscores the profound simplicity of the dharma as presented by both the Kagyu-Mahamudra and Nyingma-Dzogchen lineages of Tibetan Buddhism. It directly addresses the spiritual materialism, abuse of power, and degeneration of practice that compromised Buddhism in Tibet and threaten to do the same in the West. It helps practitioners steer a middle path between the extremes of empty intellectualism and blind devotion.

The Sadhana of Mahamudra was received by Chögyam Trungpa Rinpoche in 1968 when he was in retreat seeking inspiration for how to present the dharma in the West. The sadhana brings together the highest and most profound teachings of mahamudra and ati. With daring compassion, Trungpa Rinpoche made this practice open to everyone.

To fully receive this precious gift, we must study and practice it wholeheartedly. This course goes step-by-step through the sadhana, exploring the inner meaning of each section of the text.

We will have a chance to meet our own minds with gentleness and discipline, a chance to see what happens when we stop running away from ourselves and treat ourselves with kindness and sensitivity. We will have the opportunity to listen to talks and instructions from qualified teachers and meditation instructors and to share our experiences and reflections. The program is suitable for both beginners and advanced meditators. Each day of the program consists of meditation sessions (śamatha), walking meditation (including extended silent walks in the beautiful nature surrounding the course site), recitation and contemplation of the text of Sadhana Mahamudra, and the teacher’s talk. An important element of the program is work practice, where the participants will do chores such as vacuuming, mopping floors, cleaning the meditation hall, etc. During the program, we will spend a few days in complete silence. Weekthun is an open program, but it is beneficial to have received meditation instruction and to have some basic experience and understanding of meditation practice. Meditation instructions can be requested in advance from any Shambhala Centre. Contact meditation instructors: Kraków, Szczecin.  

Teacher: The program will be led by Sarah Coleman. She has been Chögyam Trungpa, Rinpoche, and Sakyong Mipham Rinpoche student since 1972. Serving as Chogyam Trungpa’s editor for many years, she had the good fortune to spend a lot of time with him and worked on many of his publications, including Shambhala, the Sacred Path of the Warrior. Sarah has taught extensively for more than thirty years and has been living and teaching in Europe for the past sixteen years.

 

Costs: 460 euros – early bird, registration and full payment by June 25.

500 euros regular – please pay the full amount by August 10.

 – this includes accommodation, 3 meals a day, and teaching costs.

To confirm registration you should transfer a prepayment of will be announced soon Euro to the Shambhala Krakow account :
Osrodek Misyjny Krakowska Grupa Szambali
ul.Miodowa 32/5, 31-052 Kraków, Poland
Bank: Alior Bank S.A. Oddział Kraków
IBAN: PL58 2490 0005 0000 4600 2234 5175
SWIFT code: ALBPPLPW

 Place: The program will take place at the Na Wymyślu agritourism farm with beautiful views of the Tatra Mountains, Pieniny Mountains, and Gorce Mountains. 

The number of places is limited! 

Shambhala Krakow
See all events in Shambhala Krakow
2024-06-21 05:05:08